Huvitegevus

Välek


VÕISTLUSMÄNGU „VÄLEK“ JUHEND 

1. Võistkonnas on 5 liiget (erandkorras võib olla 4, aga siis tuleb arvestada, et osa 

ülesandeid on raskem sooritada) 

2. Võistkonnad väljuvad rajale 5-7 minutilise intervalliga. 

3. Võistkond läbib aja peale orienteerumiskaardi järgi (kaardil on märgitud objektid, teed, sihid) umbes 10 km pikkuse metsaraja (rada on märgistatud), millel asuvad 10 meeskonnatöö kontrollpunkti. Ülesanded sooritatakse kohapeal antud juhiste järgi. 

4. Igas punktis antakse ülesande lahendamiseks maksimaalselt 5 minutit aega. 

5. Igas punktis on võimalus saada maksimaalselt 10 punkti. Eksimuste eest 

meeskonnatöö punktides ülesande sooritamisel lahutatakse trahvipunktid. 

6. Trahvipunktid lahutatakse ka ropendamise ja vandumise eest. 

7. Võistlusraja läbimise eest saab punkte järgmiselt: kõige parem aeg 100 punkti ning 

kõik järgnevad 5 punkti võrra vähem. 

8. Kui kaks võistkonda satuvad korraga ühte punkti, arvestatakse üldajast maha 

ooteaeg. 

9. Lõpptulemuse saamiseks liidetakse võistlusrajal kontrollkonnapunktides kogutud punktid ja raja läbimise eest saadud punktid. Võidab kõige rohkem punkte saanud meeskond. 

10. Punktiarvestus toimub kolmes eri vanuserühmas: 4.-6. klass, 7.-9. klass ja 

vilistlased.

 

Välekit tutvustav video

VÕISTLUSMÄNGU „VÄLEK“ JUHEND 

1. Võistkonnas on 5 liiget (erandkorras võib olla 4, aga siis tuleb arvestada, et osa 

ülesandeid on raskem sooritada) 

2. Võistkonnad väljuvad rajale 5-7 minutilise intervalliga. 

3. Võistkond läbib aja peale orienteerumiskaardi järgi (kaardil on märgitud objektid, teed, sihid) umbes 10 km pikkuse metsaraja (rada on märgistatud), millel asuvad 10 meeskonnatöö kontrollpunkti. Ülesanded sooritatakse kohapeal antud juhiste järgi. 

4. Igas punktis antakse ülesande lahendamiseks maksimaalselt 5 minutit aega. 

5. Igas punktis on võimalus saada maksimaalselt 10 punkti. Eksimuste eest 

meeskonnatöö punktides ülesande sooritamisel lahutatakse trahvipunktid. 

6. Trahvipunktid lahutatakse ka ropendamise ja vandumise eest. 

7. Võistlusraja läbimise eest saab punkte järgmiselt: kõige parem aeg 100 punkti ning 

kõik järgnevad 5 punkti võrra vähem. 

8. Kui kaks võistkonda satuvad korraga ühte punkti, arvestatakse üldajast maha 

ooteaeg. 

9. Lõpptulemuse saamiseks liidetakse võistlusrajal kontrollkonnapunktides kogutud punktid ja raja läbimise eest saadud punktid. Võidab kõige rohkem punkte saanud meeskond. 

10. Punktiarvestus toimub kolmes eri vanuserühmas: 4.-6. klass, 7.-9. klass ja 

vilistlased.

 

Välekit tutvustav video