Kool

Kooli ajalugu


 • 145 aastat tagasi alustasid Ruila lapsed oma kooliteed. Kahe ärksa peremehe Hindrek Laabani ja Hindrek Israeli eestvedamisel ehitatud koolimaja Vana-Pärnu maantee ääes sai valmis. Ehituspalgid oli andnud mõis, aga kõik muud materjalid muretses vald. Vald kandis ka kõik ehituskulud. Ehitust juhtis Hans Tennijas, kes oli ka kolmeklassilise kooli esimeseks koolmeistriks.  Väikeses koolimajas oli ainul üks klassiruum, selle kõrval sahver ja koolmeistri korter.
 • Hans Tennijas oli koolmeistri ametis ühe aasta. Järgmisel neljal aastal pidas koolmeistriametit Juhan Tasmut. Kolmandaks koolmeistriks Karl Karell. 1888. aastal kinnitati ametisse Mihkel Linnamägi, kes juhtis koolielu 41 aastat.
 • Esimeses koolimajas nappis küll valgust ja õhku, kuid koolitöösse suhtuti väga tõsiselt. Kooli hoolekogu protokolliraamatutest saame teada, et hoolekogu käis koos iga kümne päeva tagant ning muu hulgas peeti arvestust ka koolist puudutud päevade kohta, mis kevadel järgi tulid teha. Sagedased olid ka koolikatsumised, mil naabervaldade koolmeistrid või Hageri pastor käisid Ruila koolilaste lugemisoskust ja katekismusetundmist kontrollimas.
 • 1916. aastal asus kool ümber uude majja, mis oli valgem, avaram ja kahe  klassiruumiga. Ühe pika pingi asemel olid klassides koolipingid, tahvel, kantsel.  Lisaks klassiruumidele koolijuhataja korter, õpilaste jaoks köök ja söögituba. Ka see koolimaja asus Vana-Pärnu maantee ääres ning on taastatud elumajana.
 • 1926. aastal muudeti kool neljaklassiliseks.
 • 1930. aastal sai kooli juhatajaks-õpetajaks noor ja energiline Helmes Israel Tungal. Samal aastal muudeti kool kuueklassiliseks.
 • 1931. aastal kinnitati koolijuhatajaks Johannes Köster. 
 • 1940. aastal kolis kool mõisa härrastemajja ning keerulisele sõja- ja okupatsioonide ajale vaatamata töötas kool.
 • 1941. aastal koolijuhiks saanud Karl Kogermani käe all suuremate pausideta. Õppetöö katkes 1944.aasta märtsis, mil kooli ruumid anti Tallinna Keskhaigla käsutusse ning sama aasta sügisel paigutati majja Nõukogude tankistide väeosa. Õppetööd alustati alles detsembris. 
 • 1945. aastal oli lühikest aega koolijuhatajaks Helmes Israel-Tungal. Vahepealseid koolijuhte on olnud kaheksa. Muutunud on ka kooli nimi: 1946.aastast 7-klassiline, 1962.aastast 8-klassiline ja 1989. aastast Ruila Põhikool.

Ruila kooli auväärne vilistlane Lembit Allikmets on pannud kooli 150. sünnipäeva puhul kirja enda mälestused Ruila koolist. Mälestused

 • 145 aastat tagasi alustasid Ruila lapsed oma kooliteed. Kahe ärksa peremehe Hindrek Laabani ja Hindrek Israeli eestvedamisel ehitatud koolimaja Vana-Pärnu maantee ääes sai valmis. Ehituspalgid oli andnud mõis, aga kõik muud materjalid muretses vald. Vald kandis ka kõik ehituskulud. Ehitust juhtis Hans Tennijas, kes oli ka kolmeklassilise kooli esimeseks koolmeistriks.  Väikeses koolimajas oli ainul üks klassiruum, selle kõrval sahver ja koolmeistri korter.
 • Hans Tennijas oli koolmeistri ametis ühe aasta. Järgmisel neljal aastal pidas koolmeistriametit Juhan Tasmut. Kolmandaks koolmeistriks Karl Karell. 1888. aastal kinnitati ametisse Mihkel Linnamägi, kes juhtis koolielu 41 aastat.
 • Esimeses koolimajas nappis küll valgust ja õhku, kuid koolitöösse suhtuti väga tõsiselt. Kooli hoolekogu protokolliraamatutest saame teada, et hoolekogu käis koos iga kümne päeva tagant ning muu hulgas peeti arvestust ka koolist puudutud päevade kohta, mis kevadel järgi tulid teha. Sagedased olid ka koolikatsumised, mil naabervaldade koolmeistrid või Hageri pastor käisid Ruila koolilaste lugemisoskust ja katekismusetundmist kontrollimas.
 • 1916. aastal asus kool ümber uude majja, mis oli valgem, avaram ja kahe  klassiruumiga. Ühe pika pingi asemel olid klassides koolipingid, tahvel, kantsel.  Lisaks klassiruumidele koolijuhataja korter, õpilaste jaoks köök ja söögituba. Ka see koolimaja asus Vana-Pärnu maantee ääres ning on taastatud elumajana.
 • 1926. aastal muudeti kool neljaklassiliseks.
 • 1930. aastal sai kooli juhatajaks-õpetajaks noor ja energiline Helmes Israel Tungal. Samal aastal muudeti kool kuueklassiliseks.
 • 1931. aastal kinnitati koolijuhatajaks Johannes Köster. 
 • 1940. aastal kolis kool mõisa härrastemajja ning keerulisele sõja- ja okupatsioonide ajale vaatamata töötas kool.
 • 1941. aastal koolijuhiks saanud Karl Kogermani käe all suuremate pausideta. Õppetöö katkes 1944.aasta märtsis, mil kooli ruumid anti Tallinna Keskhaigla käsutusse ning sama aasta sügisel paigutati majja Nõukogude tankistide väeosa. Õppetööd alustati alles detsembris. 
 • 1945. aastal oli lühikest aega koolijuhatajaks Helmes Israel-Tungal. Vahepealseid koolijuhte on olnud kaheksa. Muutunud on ka kooli nimi: 1946.aastast 7-klassiline, 1962.aastast 8-klassiline ja 1989. aastast Ruila Põhikool.

Ruila kooli auväärne vilistlane Lembit Allikmets on pannud kooli 150. sünnipäeva puhul kirja enda mälestused Ruila koolist. Mälestused