Ametikoht:
hoolekogu aseesimees, kooli vanemate esindaja