Ametikoht:
hoolekogu esimees, kooli vanemate esindaja