Kirsiaia tegemised jaanuris ja veebruaris

15. jaanuar lasteteater

15.-19. jaanuar leivanädal

16. jaanuar Kirsikesed ja Mesimummid Saidafarmis

13. jaanuar vastlapäev

22. jaanuar "Eesti 100"