Teadaanne seoses eriolukorraga

Lasteaiad on avatud erakorraliselt hoidu vajavate laste tarvis, kelle vanemad on seotud riiklikult oluliste ülesannete täitmisega ja kes vajavad seetõttu lastehoidu.

Õppetöö lasteaias eriolukorra ajal ei toimu.

Vanemad on Saue vallavalitsuse otsusega lasteaia kohatasust aprillikuus vabastatud, kui annavad 31. märtsiks lasteaia direktorile teada, et laps aprillis kohta ei kasuta. 

 

Kirsiaia tegemised märtsis ja aprillis

3.03 vastlapäeva tähistamine 
9.03 kell 10.00 emakeelepäeva tähistamine 
10.03 kell 16.00 lauluvõistlus "Kirsiaia ööbik" 
12.03 kell 9.20 "Suukool" - loeng hambahügieenist
12.03 Saue valla luulepäev Riisipere Lasteaias 
25.03. kevade alguse tähistamine koolieelikute teatrietendusega. 
7.04. kell 11.30 lasteteater "Sõber", teatrietendus "Karukoopa lood"
30.04 Kirsikesed "Välekil"